Elevi

ELEVII ȘI PARTICIPARE  LA VIATA ȘCOLII

Elevii liceului sunt organizați prin reprezentanții lor în comitetul de elevi pe școala, al cărui președinte face parte din consiliul de administrație. În mod analog, părinții elevilor pot participa la viata școlii prin comitetul de părinți pe școală, respectiv președintele acestuia  în consiliul de administrație.

Cadrele didactice sunt organizate în consiliu profesoral, consiliu de administrație, ca organ colectiv de conducere al unității școlare al cărui președinte este directorul școlii, iar secretar este secretarul șef.

Ca forme de organizare a elevilor:

 • asociația sportiva școlara “C.A. Rosetti” cu caracter sportiv obștesc și independent cu adeziune benevola a elevilor liceului și cu caracter non profit. Obiectul de activitate al asociației este organizarea întrecerilor sportive intre clase și intre licee, dotarea cu materiale sportive, întreținerea și amenajarea bazei sportive a liceului “C.A. Rosetti”;
 • asociația “Tinerii Rosetti-ști”, asociație apolitica, nonguvernamentala, non-profit și non-violenta. Obiectul de activitate este participarea la efortul de a ameliora viata sociala
 • prin abordarea cu prioritate a dimensiunii educative în timpul liber, organizarea unor echipe pluridisciplinare care sa găsească soluții adecvate pentru educarea sentimentului civic, respectul fata de natura și mediul înconjurător, implicarea în activități culturale, turistice, sportive și de agrement, precum și editarea unor materiale cu un caracter informativ și de propagare a activității asociației, stabilirea colaborării cu alte societăți din țara sau din străinătate care promovează idei și acțiuni similare prin schimburi de experiența diverse.
 • Trebuie sa apreciem implicarea directa a conducerii liceului in organizarea și desfășurarea etapei locale, în care au fost antrenați aproximativ 33% din elevi (353).

Rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare

            în anul școlar 2007 – 2008

 

 • În activitatea didactica pregătirea elevilor în vederea participări la olimpiade și concursuri școlare are un loc bine determinat,contribuind la evaluarea instituției și a rezultatelor efortului suplimentar al profesorilor și al elevilor. Obținerea unor rezultate notabile în cadru acestui tip de activitate are un impact pozitiv atât asupra elevilor care au posibilitatea sa-și evidențieze capacitățile creative și abilitățile pentru un anumit obiect de studiu, cât și asupra celor care ii îndruma și ii pregătesc, profesorii.

În prima parte a semestrului I a început activitatea de depistare a elevilor cu inclinații pentru un anumit obiect de studio,apoi fiecare catedra,fiecare profesor și-a stabilit un program de pregătire diferențiată și suplimentară a acestor elevi. În decembrie-ianuarie s-a desfășurat etapa locala a olimpiadelor școlare în care au fost antrenați aproximativ 230 de elevi. Dintre aceștia s-au calificat în etapa următoare pe sector 61 de elevi și s-au obținut 6 premii și mențiuni.

3-premii II:  -2 la biologie :-Chiperi Veronica IX-F prof. Pruna C.

-Grigore Roxana XII-E prof. Enache G.

-1 la istorie:    -Stanciu Sever XI-M prof. Limbau C.

9-premii III: -3 la biologie: -Stan Georgiana X-A prof.Chiriacu G.

-Cale Ioana X-H prof.Petrescu E.

-Sandu Carmen XI-B prof.Petrescu E.

-2 la romana: -Corcodel Natalia XI-F prof.Banu St.

-Nae Roxana XII-J prof. Ionescu G.

-1 la franceza: -Mihai Veronica XI-F prof. Gatiu A.

-1 la istorie: -Ureche Anreea XII-J prof. Constantinescu M.

-1 la geografie: -Stan Alexandra XII-E prof. Bucur E.

-1 la economie: -Tudorache Ana-Maria XI-I prof. Dumitrescu F.

2-mențiuni   -romana: -Movila Gheorghe IX-G prof. Popescu E.

-Teodorescu Maria IX-A prof. Năstăsescu A.

 

S-au calificat în etapa municipala 14 elevi și au obținut 6 premii și mențiuni după cum urmează:

1-premiu II la franceza :   -Mihai Veronica XI-F prof. Gatiu A.

1-premiu III la biologie:   -Cala Ioana X-H prof.Petrescu E.

4-mențiunii:-3 la biologie: -Stan Georgiana X-A prof. Chiriacu G.

-Sandu Carmen XI-B prof. Petrescu E.

-Grigore Roxana XII-E prof. Enache G.

-1 la germana:-Gatu Adriana XI-G prof. Gugu C.

 

În etapa națională avem un singur reprezentant la limba franceza

-Mihai Veronica XI-F pregătită de d-na prof.Amalia Gatiu.

Dacă participarea la olimpiade este mai modesta în acest an școlar, constatam creșterea interesului elevilor noștri pentru alte tipuri de competiții școlare, sesiunii de referate; concursuri, festivaluri, expoziții etc

În ordinea materiilor înscrise în catalog , menționăm cele trei premii obținute de trupa de teatru a liceului, condusa de d-na prof. Ancuța.M, obținute în cadrul concursului “Media Art”.

În cadrul catedrei de lb. franceză se remarca numărul mare de participanții în Concursul ”Cangurul lingvist-lb. franceză-lb. spaniolă”-105 dintre care 12 elevi au acumulat peste 100 de puncte. Au fost implicați toți profesori de lb. franceză: Bentoiu B., Chisiu Al., Diaconu G., Gatiu A., Parota C.

Trebuie sa menționăm și premiul I la nivel de municipiu, obținut de către eleva Mihai Veronica XI-F pregătită de profesor Gatiu A., în cadrul Concursului de ortografie în lb.franceza ”Dictee des Ameriques”,secțiunea-junior-.

O participare numeroasa a fost și la limba engleza în cadrul “Cangurului lingvist” (170 de elevi), unde rezultatele sunt așteptate sa vina.

În catedra de chimie pe lângă sesiunile de referate în cadrul cărora s-au obținut un premiu I ; 2 premii II și un premiu III  la etapa pe sector, cu lucrări coordonate de către prof. Nedelea E., Laudatu A. și Palea F., elevi au participat  și la Concursul național ”Chimexpert” unde eleva Ghimis Miruna IX-E a obținut mențiunea speciala a juriului. În cadrul Simpozionului național “Chimia-prieten sau dușman” la faza pe municipiu s-a obținut un premiu I, prof. coordonator Nedelea E. și o mențiune,  prof. coordonator Palea.F.

O activitate intensa în acest domeniu se remarca și în cadrul catedrei de biologie unde pe lângă participarea la cele doua sesiuni de referate ”Tinerețe fără bătrânețe” și “Globalizarea-pro și contra” se remarca și participarea la  concursurile: “Descoperă o lume sănătoasă” coordonat de către prof. Petrescu E , Pruna C. și Cicea G. Eleva Lidarescu Cristina X-C a obținut locul III la Concursul “Primăvara școlilor” coordonat de către prof . Petrescu E, Cicea G. și Enache G. sau “Crucea Rosie”-coordonat de către prof. Petrescu E.

În catedra de socio-umane cei patru elevi: Petrea Monica 10H, Manea Alexandra 10-H, Radu Elena 10F și Chiriac Ionela 10F, coordonați de prof.Hașiu C. au obținut mențiunea în cadrul concursului ” Alege! E dreptul tău” etapa municipala.

Și catedra de arte a participat la o serie de concursuri. Menționăm Concursul de educație plastica “Uniunea Europeana și nediscriminarea” sau “Spirart”-dec.2007, elevi fiind coordonați de d-na prof.  Pascariu N. Trebuie amintit și Premiul special al juriului obținut în Concursul de interpretare muzicala a cântecului francez ”Chant son sur scene” de către grupul vocal condus de D-na prof. Poenaru D.

În concursul ”Toamna baladelor” , formația  “Visuri adolescentine” pregătit de D-na Poenaru D. a obținut doua premii II: unul pentru creație și unul pentru interpretare.

și în catedra de educație fizica se remarca o activitate competiționala intense:

În faza locala au fost antrenate 6 echipe (72 de elevi) care ne-au reprezentat și la etapa pe sector.

La etapa pe sector s-au obținut

3 locuri II prin:

-echipa de fotbal, antrenata de către prof. Delcea C.

-handbal fete, antrenata de caătre prof. Savu Al.

-volei băieți, antrenata de către prof.Vlad T.

2 locuri II prin:

-echipa de baschet băieți, antrenata de către prof. Palaga E.

-echipa de handbal băieți, antrenata de către prof. Savu Al.

O mențiune :

-tenis de masa, antrenata de prof. Savu Al.

 

 

 

 

Domeniul Parteneriate și Programe s-a concretizat prin :

– identificarea nevoilor de educație ale comunității locale și a posibilităților de satisfacere a acestora, realizarea proiectelor în parteneriat școala-comunitate în folosul ambelor părți ;

– planificarea acțiunilor  comune cu Politia și Jandarmeria pentru cunoașterea și combaterea actelor infracționale în rândul elevilor ( Acțiune organizata pentru viitorii candidați la carnetul de șofer- IGP București, -“Stop accidentelor –Viata are prioritate “

– prof. M Dumitrescu);

– stimularea creativității și spiritului de competiție prin organizarea mai multor concursuri tematice și întreceri sportive.

Trebuie remarcata reușita obținerii în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare școlara 2007 a unui grant în valoare de 42000 euro completat cu un parteneriat cu Primăria sector 2 de 6000 euro, cu proiectul INSTRUMENTE MODERNE DE PREDARE PENTRU O ȘCOALA EUROPEANA, ce a dus la dotarea a 6 cabinete cu table interactive.

În aceasta vara a fost aprobat și Proiectul bilateral Romania –Spania, JONITEIST, în cadrul Programului sectorial Comenius, proiect coordonat de prof. Nedelea E., care este în derulare, fiind implicați elevi și profesori, ce au realizat pliante de prezentare, site-ul proiectului și participa la cursul de spaniola, susținut de prof. Deaconu G.

  Seriozitatea cu care s-au implicat cadrele didactice în pregătirea elevilor pentru sesiuni de referate și comunicării științifice, simpozioane și activității educative s-a oglindit în participarea la:

– concursul “Dictee des Ameriques”, secțiunea juniori, eleva Mihai Veronica, clasa a XI-a F, prof. Gatiu, premiu I pe București;

– Concursul „Primăvara școlilor”-  prof. Petrescu E. și Avramescu D.;

– Concursul „Sanitarii pricepuți”- prof. Petrescu E.;

– Înscrierea liceului în programul european  “Agenda Europa” publicație ce urmează a fi distribuita tuturor elevilor de cls. a XI-a, în parteneriat cu societatea civila, Asociația Generation Europe-Roumanie – dr. Cicea G., prof. Chisiu Al.

-Festivalul National al Șanselor Tale (prof. Cicea G., Dumitrescu M., Niculescu E., Dragulin S., Dumitrescu F., Hasiu C., Bratu M);

– Concurs “Sa nu ne uitam eroii- prof. C. Limbau;

– Sesiunea internaționala de comunicări –Egali în fata divinității –prof. E Niculescu, C.Popescu;

– Concurs de eseuri “Învață sa fi cetățean european”

– Concursul european “Uniunea Europeana și discriminarea”, organizat de Comisia Europeana – prof. Pascariu N.

– Concursul național de proiecte informatice, „Info-educație”, cu participare în tabăra de informatica de la Galaciuc, jud. Vrancea – prof. Parse A.

În cadrul Zilelor Rosetti au fost organizate numeroase activități cu elevii:

– Expoziția Cercului foto – prof. Cicea G.;

– Expoziția de desene – prof. Pascariu N.;

– Serbarea  “EU. Rosetti în sărbătoare” organizata de prof. G. Cicea, Dumitrescu M., Ancuța M., Palaga E., Limbau C., Poenaru D.;

– Sesiunea de comunicări interdisciplinara “Tinerețe fără bătrânețe’’ la care au participat peste 30 de lucrări ale elevilor, în domeniul fizica, chimie, biologie, coordonate de profesorii liceului- moderatori: prof. Drăgulin S., Lăudatu A., Petrescu E.

– Interferente între literatura și psihologie – prof. Dumitru I., Ionescu G.

– Romanul de analiza psihologica: Camil Petrescu

– Imaginea artistica ilustrata în literatura și arte – prof. Ionescu G., Poenaru D., Pascariu N.

– Personalități culturale în Roma antica – prof. Predescu S.

– Cercetare și inovație în științele socio-umane – prof. Dumitrescu F., Hașiu C.

– Tradiția carnavalului în Germania – prof. Gugu C.

– Concursul de creație “ Once upon a time, was an apple” – prof. Schachner C., Visan D., Nastasa A., Serban M., Tanase V.

– Puterea educativa a matematicii –Matematica și poezia – prof. Țică O., Nitulescu O.

– Vanzătorul de vise- prof. Banu St., Năstăsescu A.

– participarea la Simpozionul “All science is computer science” a elevilor coordonați de prof. Dumitrescu M.

– participarea la Simpozionul National “Școala azi” , organizat în cadrul Rețele Educationale “Hands on Science” a profesorilor Cicea G. Și Dumitrescu M.

– Rosetti în competiție

– concursuri de sah și tenis de masa – prof. Savu Al., Plaga E., Vlad T., Delcea C.

– Sesiunea de comunicări științifice pe municipiu “Globalizarea- pro și contra- s-a desfășurat pe trei secțiuni: Ecologie, Economie și geopolitica și Valori și atitudini, fiind organizata și coordonata de direcțiunea liceului- prof. G. Cicea și M. Dumitrescu.

La aceasta sesiune au participat peste 100 de elevi din liceele Bucureștene și peste 30 de profesori. Au prezentat lucrări și profesori din Liceul teoretic C.A. Rosetti: G. Cicea, M.Dumitrescu.,

CONȚINUTURI ALE PROCESULUI

EDUCATIONAL

 

Reforma curriculară este componenta centrala și, totodată, garanția reușitei reformei  învățământului romanesc.

Profilul de formare reprezinta o categorie curriculară ce descrie așteptările societății față de tânărul care încheie învățământul preuniversitar. Profilul de formare sintetizează principalele cunoștințe, capacități și aptitudini dezirabile la orice tânăr, la capătul parcursului sau școlar.

Astfel de la orice elev care termina învățământul liceal, se așteptă în esența:

 • Sa comunice eficient în situații reale;
 • Sa înțeleagă sensul apartenenței la diverse tipuri de comunități (comunitatea locala, națională, europeana);
 • Sa demonstreze flexibilitate și capacitate de adaptare și de integrare în medii diverse;
 • Sa rezolve probleme, sa ia decizii și să-și exprime opiniile folosind gândirea critica și creativa;
 • Sa folosească în mod eficient tehnologiile relevante pentru viata de toate zilele;
 • Sa înțeleagă fenomenele esențiale ale naturii înconjurătoare și ale mediului social;
 • Sa contribuie la structurarea și ocrotirea unei vieți de calitate;
 • Sa aplice și să-și valorizeze propriile experiențe de învățare în scopul dezvoltării unui ansamblu personal de atitudini și al identificării viitoarei orientări profesionale;
 • Să-și formeze capacitățile și motivațiile proprii învățării  permanente.

 

Intinerariu de formare cuprinde mai multe etape:

 

 • Testele de evaluare naționala la sfârșitul clasei a VIII -a
 • Ciclul inferior al liceului – clasele a IX a și a X a
 • Ciclul superior al liceului – clasele a XI a și a XII a
 • Examenul de bacalaureat.
 • Piața muncii.

Structura noilor planuri-cadru de învățământ pentru  liceu este rezultatul adaptării curriculum-ului național la noua structura a învățământului liceal, prevazuta de Legea învățământului nr. 84/ 1995, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context:

–         clasele a IX-a și a X-a reprezinta etapa finala a învățământului obligatoriu de 10 ani și constituie în același timp ciclul inferior al liceului; ca urmare, ponderea disciplinelor prin care se asigura educația de baza este predominanta în raport cu ponderea disciplinelor prin care se asigura inițierea în specializare;

–         clasele a XI-a și a XII-a constituie ciclul superior al învățământului liceal și etapa de învățământ post-obligatoriu, în care ponderea o dețin disciplinele prin care se asigura formarea diversificata, în funcție de profil și de specializare.

Disciplinele școlare sunt grupate pe șapte arii curriculare aceleași  stabilite prin planul cadru al învățământului obligatoriu.

 1. Limba și comunicare (Limba și literatura romana, Limba moderna (1), Limba moderna (2), Limba latina)
 2. Matematica și științe ale naturii (Matematica, Fizica, Chimie, Biologie)
 3. Om și societate (Istorie, Geografie, Științe socio-umane, Religie, Istoria religiilor)
 4. Arte (Educație muzicala, Educație plastica)
 5. Educație fizică și sport (Educație fizica)
 6. Tehnologii (Educație tehnologica/Tehnica informațională)
 7. Consiliere și orientare

Numărul de ore din trunchi comun este comun pentru toți elevii în primii doi  ani de liceu, pentru toate filierele, profilurile și specializările din cadrul învățământului liceal.Trunchiul comun vizează competentele cheie, și va fi parcurs obligatoriu de toți elevii, indiferent de profilul de formare.Gruparea disciplinelor din structura trunchiului comun în cele 7 arii curriculare se asigura continuitatea dintre planurile cadru de învățământ pentru clasele I-VIII și planurile cadru pentru liceu sau pentru școala de arte și meserii. Oferta de trunchi comun contribuie la:

–         finalizarea educației de baza, prin continuarea dezvoltării competentelor cheie urmărite în cadrul învățământului obligatoriu,

–         asigurarea continuității intre învățământul gimnazial și liceal,

–         formarea pentru învățare pe parcursul întregii vieți.

În baza rezultatelor studiilor efectuate, la nivelul Comisiei Europene au fost stabilite 8 domenii de competente cheie, fiind precizate pentru fiecare domeniu cunoașterile, deprinderile și atitudinile care trebuie dobândite, respectiv formate elevilor în procesul educational:

-comunicare în limba materna,

– comunicare în limbi străine,

– matematica, științe și tehnologii,

– tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC),

– competente interpersonale, interculturale, sociale, civice,

– cultura antreprenoriala,

– sensibilizarea la cultura,

– „a învață să înveți”.

La clasa a IX a și a X a numărul de ore pe săptămână este de  32, numărul orelor de trunchi comun este de 25 , 6 ore curriculum diferențiat și o ora de curriculum la decizia școlii.. În cadrul fiecărui an de studiu exista un număr de ore afectate curiculumu-lui la decizia școlii, procentul acestora se majorează progresiv dând astfel consistenta reala profilului și specializării.

Orele din Curriculumul la decizia școlii se folosesc, în primul rând, pentru disciplinele din aria curriculară corespunzătoare specializării.Elevii pot opta în fiecare an pentru oricare dintre disciplinele incluse în pachetele opționale, dar vor putea sa își continue și disciplinele alese în clasele anterioare.

Pe parcursul ciclului superior al liceului se urmărește aprofundarea achizițiilor de învățate dobândite anterior, pe de o parte, și specializarea elevilor, adecvata diferitelor profiluri și specializări din cadrul filierei, pe de alta parte.

Prin menținerea grupării disciplinelor în cele 7 arii curriculare, specifice curriculumului național și structurarea pe trei componente: (1) trunchi comun, (2) curriculum diferențiat și (3) curriculum la decizia școlii se asigura coerenta structurala a planurilor-cadru de învățământ pentru toate nivelurile de școlarizate.

   Trunchi comun (TC)  este stabilit la nivel central și cuprinde disciplinele de învățământ, cu alocările orare corespunzătoare, care sunt comune tuturor specializărilor din cadrul aceluiași profil. Trunchiul comun vizează:

–                     aprofundarea competentelor cheie, dobândite în învățământul obligatoriu, relevante pentru traseul de formare a elevului;

–                     dobândirea competentelor specifice profilului de formare.

   Curriculum diferențiat (CD) este stabilit la nivel central și cuprinde disciplinele de învățământ, cu alocările orare corespunzătoare, care sunt specifice pentru fiecare specializare din cadrul unui profil. Curriculumul diferențiat vizează cu precădere dezvoltarea competentelor specifice necesare specializării. Elevii beneficiază astfel de fundamentele unei formari diversificate, utile pentru orientarea școlare și pentru integrarea socio-profesionala ulterioara.

  Curriculum la decizia școlii (CDS) cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unități de învățământ. Prin aceasta oferta curriculară, se asigura cadrul pentru susținerea atât a unor performante diferențiate, cât și a intereselor specifice de învățare ale elevilor.

  Structurarea planului-cadru de învățământ pentru ciclul superior al liceului în arii curriculare, pe de o parte, și în trunchi comun (pe profil), curriculum diferențiat (pe specializare), curriculum la decizia școlii, pe de alta parte, oferă posibilitatea identificării specificului profilurilor de formare și al specializărilor, în termeni de discipline școlare și de alocări de timp corespunzătoare studierii acestora. Aceasta structurare asigura elevului posibilitatea sa opteze, în cunoștința de cauza, pentru propriul traseu de formare.Oferta curriculara centrata pe aprofundarea competentelor cheie si pe dobândirea competentelor de specialitate creează premise favorabile pentru reușita absolventului:

–          în plan social, prin: comunicare, gândire critica, luarea deciziilor, utilizarea eficienta a informației;

–          în plan profesional, prin: posibilitatea continuării studiilor, în aceeași specializare, dar și în specializări conexe.

Ponderea mai mare a curriculumului la decizia școlii în ciclul superior al liceului, comparativ cu  ciclul inferior al liceului – ca etapa a învățământului obligatoriu –, asigura premisele pentru coparticiparea elevului la constituirea propriului traseu de formare și pentru creșterea responsabilității școlii în gestionarea ofertei curriculare, în raport cu nevoile educationale identificate la nivel local.

Conform art. 9 din Legea Învățământului 84/1995 republicata  „planurile –cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ Religia ca disciplina școlară  parte a trunchiului comun. Elevul cu acordul părinților sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia și confesiunea. La solicitarea scrisa a părinților sau a tutorelui legal instituit, elevul poate sa nu frecventeze ora de religie”. În aceasta ultima situație, elevul își va alege, în locul disciplinei Religie, o alta disciplina opționala.

Mediul școlar și practicile posibile urmează sa devina practici sociale compatibile cu idealurile unei societăți democratice. Școala trebuie sa devina un spațiu de manifestare a responsabilității a unui comportament decent de care sunt legate cinstea, onoarea, capacitatea de respectare a promisiunilor, respectul reciproc, toleranta fata de opiniile diferențe indiferent de natura lor (religie, cult, politica).

Tradițiile locale vor fi valorificate mai ales în cadrul curriculumului de specialitate, astfel încât elevii sa învețe, sa respecte și sa prețuiască valorile și tradițiile proprii,  precum și pe ale celorlalți.. Se va urmări realizarea unui echilibru intre activitățile curriculare (participarea la olimpiade, la sesiuni științifice la nivel local, național și internațional) și cele extra-curriculare (serbări școlare, excursii, vizita la muzee, reuniuni, cenacluri etc).Obiectivele activității extra-curriculare :

 • Cunoașterea și înțelegerea culturii și civilizației umane
 • Prețuirea patrimoniului național și universal
 • Cunoașterea unor modalități diverse de organizare și petrecere a timpului liber
 • Educația spirituala participativ competitiv
 • Cultivarea aptitudinilor și talentelor

Formarea gustului pentru frumos (poezie, muzica, dans, culoare) și dragostea și respectul pentru natura.

 1. Niculescu, E. Nedelea, S. Georgescu, N. Alexandrescu. Un număr mare de elevi ai liceului au participat la sesiune, fiind coordonați de profesorii de specialitate.

Moderatori secțiunilor au participat la reușita sesiunii. (prof. Nedelea E., Mantea D., Palea F., Enache G., Alexandrescu N., Dumitrescu F., Hasiu C., Chisiu Al.).

 

S-a continuat extinderea activităților instructiv-educative prin diverse programe internaționale (Comenius, TEE, etc., naționale și locale, dezvoltarea parteneriatului școala-comunitate și cu diferite ONG.. Deasemenea nu au fost neglijata coordonarea programelor specifice din domeniul Tineret în vederea educației pentru sănătate, combaterea consumului de droguri, evitarea contaminării cu virusul HIV, a consumului de alcool, a violentei.

– Fundația donatorilor benevoli de sânge – prelegere la clasele a XII-a , prof. G. Cicea și E. Petrescu

– participări la Săptămâna filmului European și la aniversările dedicate unor mari personalități ale franco-foniei – în cadrul Institutului Francez, prof. Deaconu G., Parota C., Gatiu A.;

– participarea la “Zilele Francofoniei“, sărbătorire la Ateneul Roman– prof. Gatiu;

– Vizita la Mărțișor- casa memoriala Tudor Arghezi – “Niciodată toamna nu fu mai frumoasa” – prof. Popescu E.;

– Medalion literar “ Tudor Arghezi” – prof. Ionescu G.;

– Unirea – ilustrata în literatura – prof. Nastasescu A.;

– recital de poezie la Muzeul “Vasile Grigore” – prof. Ancuța M.;

organizarea și desfășurarea concursului “Kangourou linguiste”cu participarea :

-la secțiunea lb. Franceza a 96 de elevi – prof. Bentoiu B., Chisiu Al., Deaconu G. (Eleva Mihai Veronica clasa a XI-a F calificata pentru faza sector (88,5 / 100 p) – prof. Gatiu A.)

– la secțiunea lb. Engleza a 195 de elevi – prof. Tudor L., Schachner C., Tanase V., Visan D., Gatej D., Gridan M.

– la secțiunea lb. Germana – prof. Gugu C.;

– organizarea unui concurs “Chimia – prietena mea;

– vizitarea expoziției “Retro” de la Centrul cultural metropolitan pentru tineret – prof. Pascariu N.;

– participarea la expoziția organizata la Colegiul National Spiru Haret

– organizarea de pelerinaje religioase cu elevii – prof. Cruceru L.;

– vizitarea expoziției de icoane de la Facultatea de teologie- prof. Cruceru L.;

– participarea elevilor la concerte de Colinde – prof. Cruceru L.;

Educația pentru sănătate s-a concretizat în:

-parteneriat cu TPT (prof. Cicea G.,diriginții claselor X)

-discuții cu elevii pe tema Educației pentru viata de familie, materiale educative (Dumitrescu F., Niculescu E. )

-distribuția de materiale legate de lupta anti-sida, prevenirea ITS,

– acțiunea « Alcoolul nu te face mare » – prof. Cicea G. , Dumitrescu  M.,  Niculescu E. ,  Al. Savu, A. Laudatu, O. Nitulescu, Bucur E., Nedelea E.,T. Vlad , F. Dumitrescu, S. Predescu, I. Faciu, Ionescu G., Avramescu D., Visan D., Tudor L., Gridan M., Dumitru I., “,Sunt VIP fără alcool” –vizionare film urmata de discuții și de lansarea concursului “Fii  cool”-toți diriginții

-sondaje consum de alcool, tutun, droguri – psiholog Dumitru I.

-colaborare cu Crucea Rosie sector 2 (Petrescu E.)

Pentru educația bunului cetățean s-au organizat activitățile:

-1 Decembrie prilej pentru afirmarea identității naționale – vizita la Muzeul țăranului roman- prof. E. Nedelea, E.Niculescu

-Vizita la Târgul educației-(toți diriginții)

-Sa dăruim spiritul Crăciunului- orfelinatul Sf. Macrina- prof. Popescu C

-Un zâmbet pentru fiecare –Spitalul  Fundeni –prof. Nedelcu M., Niculescu E., Nedelea E., Bratu M., Palaga E.

-Ziua mondiala a educației –“Socializarea colectivului de elevi si formarea unui comportament adecvat”- prof. S.Predescu

-Programul “Lecția de democrație”vizite la Palatul Parlamentului

– Stop accidentelor – prof. Dumitrescu M.

-Acțiune pe sector–Violența în Școala –prof. E. Niculescu

-Lansarea Săptămânii educației globale

Activitatea cultural educativa s-a reflectat în:

-Balul bobocilor – organizat de clasa a XI-a G și la care au participat elevi și profesori

-Concursuri de teatru la care s-a prezentat echipa de teatru a liceului coordonata de prof. M.Ancuța

– organizarea Serbării de Crăciun (prof. G. Cicea, Poenaru D., Ancuța M., Palaga E., Limbau C., Gugu C.)

-549 ani de atestare documentara a Bucureștiului- prof. E. Niculescu

-Corul liceului a fost reorganizat de prof. Poenaru D., care a reorchestrat imnul liceului

-Concursuri de desen și grafica pe tema Universul meu în schimbare -Pascariu

-Coordonarea revistelor’’Aripi de vis” (Dumitrescu M.), ‘’Pro chimia” (Nedelea E.),  “Fizica pentru tonți” (M. Dumitrescu), Revista de biologie (prof. G. Cicea, Enache G., Petrescu E.), ”Tineri europeni” (Nedelea E., Niculescu E., Gridan M.)

-Coordonarea site-ului liceului (M Dumitrescu )

-Vizite la muzee și expoziții (Ancuța M., Cicea G.,  Niculescu E., Lăudatu A.,  Dragulin S., Nastasescu A., Nedelea E.)

– Catedra de limba româna a desfășurat și  o activitate comuna cu biblioteca, urmărind dinamica lecturii elevilor prin aportul plin de solicitudine al doamnei bibliotecară, Mihaela Bratu, prezenta prin expoziții de carte și informări la toate acțiunile adecvate.

– Participarea la Proiectul JUNIOR-PRESS, coordonat de Primăria Municipiului București, prin care tinerii redactori ai revistelor școlare din liceu sunt inițiați în ziaristica – prof. Dumitrescu M.

 

 

  d) INTEGRAREA SOCIALA

Din totalul de 273 de absolvenți  ai anului 2007 :

 • 80%  urmează cursurile învățământului superior de stat
 • 17% sunt înscriși în învățământul superior particular

3% s-au încadrat în munca (PM)

Liceul asigura un sistem de pregătirea desăvârșirii personalității adolescentului, exprimata în termeni de cultura generala orientata spre domenii de activități precise. Planurile de învățământ urmăresc sa asigure atingerea de către elevi a unui grad suficient de auto-cunoaștere și posibilitatea compatibilizării intereselor personale de formare cu oferta școlii și cu evoluțiile previzibile ale mediului social. Liceul C.A Rosetti asigura elevilor posibilitatea unei orientări sau reorientări corecte și un fond de cunoștințe în temeiul cărora să poată decide în cunoștința de cauza specialitatea pentru care optează.

Calitatea procesului instructiv-educativ asigura elevilor un nivel de pregătire care sa le permită integrarea în structuri socio-profesionale sau participarea la examene de admitere în învățământul superior. Organizarea cu elevii a unor activități de informare, orientare și consiliere în domeniul carierei profesionale permite acestora sa aleagă cele mai avantajoase direcții de acțiune.