Istoric

Istoric

                 Actualul cartier Floreasca era în sec. XVI-XVII o parte din mosia domneasca din jurul orasului Bucuresti. Ea se întindea, ca si astazi, pâna-n vadul Colentinei, înspre nord, învecinându-se cu vechiul sat Cârstienesti, demult disparut. Pe aceasta mosie trecea vechiul drum numit la sfârsitul secolului al XVII-lea “Drumul Placintei” si se îndrepta spre Bucuresti.

   

             Mosia, apartinând boierilor Floresti, s-a numit Floreasca. De-a lungul timpului mosia a suferit transformari dupa transformari iar din 1955 s-a început constructia actualului cartier Floreasca. Pe terenul situat spre nord, s-a construit localul Liceului Rosetti si s-a amenajat un mare parc, iar pe terenul situat spre sud s-au construit localul Scolii generale Emilia Irza, cinematograful Floreasca si s-a amenajat parcul din fata acestuia. Construirea liceului in partea de nord a cartierului Floreasca s-a facut într-un timp record. A început in aprilie 1959 si s-a terminat în septembrie, în acelasi an. Au contribuit efectiv la realizarea lui locuitorii, profesorii si elevii scolii prin ore de munca voluntara. Scoala medie “C.A.Rosetti” fusese înfiintata în 1957 în localul din str. Popa Petre, iar din septembrie 1959 functioneaza în actualul local din Floreasca, devenind un centru de cultura pentru cartier si imprejurimi. Ulterior s-a construit alaturi de liceu o sala de festivitati si adaugându-i-se ciclurile I si II liceul a redevenit Scoala medie nr. 34 pâna în 1965 cand, si-a recapatat numirea de Liceul “C.A.Rosetti”. Prima serie de absolventi data de liceul C.A.Rosetti a fost cea din 1961 de 396 de elevi. Printr-o sustinuta activitate a corpului didactic, tot mai mult interesat pentru a ridica prestigiul scolii, sub îndrumarea conducerii, Liceul C.A.Rosetti tinde sa devina una din marile unitati scolare din Capitala tarii. Din 1968 a devenit prima scoala experimentala de limba engleza din Bucuresti, care a obtinut rezultate deosebite în aceasta formula de liceu cu profil.

                                                        

              Începand cu anul 1978 “Liceul C.A.Rosetti” a capatat un nou profil stiintific, acela de studiere intensiva a stiintelor naturii-biologie, chimie, fizica, având laboratoare de specialitate foarte bine dotate. În aceasta perioada absolventii liceului se impun la concursurile de admitere printr-o pregatire temeinica fiind printre cei mai buni studenti ai Universitatii bucurestene si ai Facultatii de Medicina. Ani de-a rândul elevii nostri au fost principalii reprezentanti ai olimpiadelor de chimie  – faza internationala, obtinând numeroase premii si mentiuni. Numele liceului s-a regasit prin elevii foarte bine pregatiti si la olimpiadele de biologie, fizica, limba si literatura româna. Promotii întregi de absolventi au devenit studenti la Facultatile de Medicina, Chimie, Biologie, Filologie si apoi personalitati cunoscute în lumea stiintifica.

              În 1991 “Liceul C. A.Rosetti” a redevenit liceu teoretic cu profilurile real si uman cu clase de filologie, matematica – informatica, stiintele naturii, stiinte sociale. Si în aceasta perioada, liceul s-a impus prin buna pregatire a elevilor, adaptându-se la noile cerinte sociale, diversificându-si oferta educationala de la an la an pentru a oferi tinerilor nenumarate posibilitati de exprimare si afirmare.

                                             

           Cel ce trece pragul liceului C.A Rosetti simte din prima clipa, o atmosfera speciala în care seriozitatea, disciplina existenta si preocuparea pentru studiu se îmbina armonios cu exuberanta adolescentei. Elevii si profesorii alcatuiesc o comunitate cu relatii armonioase nascute din comunicare, întelegere si respect reciproc. Cadrele didactice prin experienta, tinerete, profesionalism, receptivitate si comunicare îsi spun cuvântul în realizarile liceului în cei 50 de ani de existenta.

                                           

           Aici, la “Liceul C.A.Rosetti”, afirmatia ca cea mai buna investitie pentru viitor este cea facuta în educarea tinerei generatii, este demonstrata temeinic, începând cu rezultatele deosebite la examenele de bacalaureat, admitere în facultate, concursuri scolare nationale si internationale, participarea la proiecte nationale si internationale, realizarea revistelor scolare, participarea la un numar impresionant de Festivaluri de teatru, Sesiunile de referate si comunicari stiintifice la care participa toata suflarea scolii. Personalul liceului cuprinde 75 de cadre didactice, personalul didactic auxiliar si personal nedidactic format din 24 persoane. Conducerea liceului este asigurata de director profesor Georgeta Cicea, director adjunct Mihaela Dumitrescu si Consiliul de administratie ce cuprinde cadre didactice, responsabili de arii curriculare, parinti, elevi si reprezentanti ai comunitatii locale. Scoala se afla într-un proces de înnoire continua. Din acest punct de vedere schimbarea este o necesitate.

                

            Organizarea procesului instructiv – educativ în cabinete si laboratoare urmareste racordarea sistemului educational la cel al valorilor europene si mondiale, ancorarea institutiei educationale în realitatea comunitara, o individualizare si o eficientizare a actului educational functie de oferta scolii.

             Iata câteva elemente care ne îndeamna la stimularea resurselor umane si a activitatii cu caracter reformator. Partenerii în educatie au o motivatie superioara în a respecta regulile, daca le considera acceptabile si corecte din perspectiva proprie. Astfel:

• Mijloacele de învatamânt, materialele didactice existente în cabinete si laboratoare sunt utilizate în mod eficient, pentru cresterea calitatii actului educational.

• Dotarea laboratoarelor si cabinetelor în mod corespunzator: 1 calculator, o imprimanta, copiator – necesare realizarii testelor, a materialelor de lucru, logistica necesara, conexiune la internet si astfel asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la acestea, videoproiector, ecran, si în urma câstigarii cu Proiectul – Instrumente moderne de predare pentru o Scoala europeana  a unui grant in cadrul Programului de granturi pentru dezvoltare scolara, liceul s-a dotat cu 6, si apoi inca 4 table interactive.

• Cadrele didactice nu mai sunt nevoite sa transfere materialele didactice dintr-o clasa în alta, utilizarea cabinetului realizandu-se la întregul sau potential.

• Responsabilizarea cadrelor didactice fata de pastrarea, utilizarea eficienta si îmbunatatirea bazei materiale prin aportul personal si cu sprijinul financiar al scolii.

• Elevii si parintii au nevoie de o buna informare educationala, de consiliere, într-un climat de încredere si implicare, rabdare si perspectiva pe termen lung ceea ce presupune un efort suplimentar din partea profesorilor diriginti, astfel ca sustinerea programului se poate face si printr-un sistem de motivare materiala si ( sau) nemateriala. Profesorii si elevii trebuie încurajati sa-si înnoiasca atitudinile si comportamentul profesional.