Istoric

Istoric

                 Actualul cartier Floreasca, era în sec. XVI-XVII o parte din moșia domnească din jurul orașului București. Ea se întindea, ca și astăzi, până-n vadul Colentinei, înspre nord, învecinându-se cu vechiul sat Cărstienești, demult dispărut. Pe această moșie trecea vechiul drum numit la sfârșitul secolului al XVII-le-a “Drumul Plăcintei” și se îndrepta spre București.

   

             Moșia, aparținând boierilor Florești, s-a numit Floreasca. De-a lungul timpului moșia a suferit transformări după transformări iar din 1955 s-a început construcția actualului cartier Floreasca. Pe terenul situat spre nord, s-a construit localul Liceului Rosetti și s-a amenajat un mare parc, iar pe terenul situat spre sud s-au construit localul Școlii generale Emilia Irza, cinematograful Floreasca si s-a amenajat parcul din fața acestuia. Construirea liceului în partea de nord a cartierului Floreasca s-a făcut într-un timp record. A început în aprilie 1959 și s-a terminat în septembrie, în același an. Au contribuit efectiv la realizarea lui locuitorii, profesorii și elevii școlii prin ore de munca voluntară. Școala medie “C.A.Rosetti” fusese înființată în 1957 în localul din str. Popa Petre, iar din septembrie 1959 funcționează în actualul local din Floreasca, devenind un centru de cultura pentru cartier și împrejurimi. Ulterior s-a construit alături de liceu o sala de festivități și adăugându-i-se ciclurile I și II liceul a redevenit Școala medie nr. 34 până în 1965 când, și-a recăpătat numirea de Liceul “C.A.Rosetti”. Prima serie de absolvenți data de liceul C.A.Rosetti a fost cea din 1961 de 396 de elevi. Printr-o susținută activitate a corpului didactic, tot mai mult interesat pentru a ridica prestigiul școlii, sub îndrumarea conducerii, Liceul C.A.Rosetti tinde sa devina una din marile unități școlare din Capitala tarii. Din 1968 a devenit prima școala experimentala de limba engleza din București, care a obținut rezultate deosebite în aceasta formula de liceu cu profil.

                                                        

              Începând cu anul 1978 “Liceul C.A.Rosetti” a căpătat un nou profil științific, acela de studiere intensiva a științelor naturii-biologie, chimie, fizica, având laboratoare de specialitate foarte bine dotate. În aceasta perioada absolvenții liceului se impun la concursurile de admitere printr-o pregătire temeinica fiind printre cei mai buni studenți ai Universității bucureștene și ai Facultății de Medicina. Ani de-a rândul elevii noștri au fost principalii reprezentanți ai olimpiadelor de chimie  – faza internațională, obținând numeroase premii și mențiuni. Numele liceului s-a regăsit prin elevii foarte bine pregătiți și la olimpiadele de biologie, fizica, limba și literatura româna. Promoții întregi de absolvenți au devenit studenți la Facultățile de Medicina, Chimie, Biologie, Filologie și apoi personalități cunoscute în lumea științifică.

              În 1991 “Liceul C. A.Rosetti” a redevenit liceu teoretic cu profilurile real și uman cu clase de filologie, matematica – informatica, științele naturii, științe sociale. Și în aceasta perioada, liceul s-a impus prin buna pregătire a elevilor, adaptându-se la noile cerințe sociale, diversificându-și oferta educationala de la an la an pentru a oferi tinerilor nenumărate posibilități de exprimare și afirmare.

                                             

           Cel ce trece pragul liceului C.A Rosetti simte din prima clipa, o atmosfera speciala în care seriozitatea, disciplina existenta și preocuparea pentru studiu se îmbină armonios cu exuberanta adolescentei. Elevii și profesorii alcătuiesc o comunitate cu relații armonioase născute din comunicare, înțelegere și respect reciproc. Cadrele didactice prin experiența, tinerețe, profesionalism, receptivitate și comunicare își spun cuvântul în realizările liceului în cei 50 de ani de existenta.

                                           

           Aici, la “Liceul C.A.Rosetti”, afirmația ca cea mai buna investiție pentru viitor este cea făcută în educarea tinerei generații, este demonstrata temeinic, începând cu rezultatele deosebite la examenele de bacalaureat, admitere în facultate, concursuri școlare naționale și internaționale, participarea la proiecte naționale și internaționale, realizarea revistelor școlare, participarea la un număr impresionant de Festivaluri de teatru, Sesiunile de referate și comunicări științifice la care participa toată suflarea școlii. Personalul liceului cuprinde 75 de cadre didactice, personalul didactic auxiliar și personal nedidactic format din 24 persoane. Conducerea liceului este asigurata de director profesor Ciupercă Dan, director adjunct Popescu Ciprian Longin și Consiliul de administrație ce cuprinde cadre didactice, responsabili de arii curriculare, părinți, elevi și reprezentanți ai comunității locale. Școala se afla într-un proces de înnoire continua. Din acest punct de vedere schimbarea este o necesitate.

                

            Organizarea procesului instructiv – educativ în cabinete și laboratoare urmărește racordarea sistemului educational la cel al valorilor europene și mondiale, ancorarea instituției educationale în realitatea comunitara, o individualizare și o eficientizare a actului educational funcție de oferta școlii.

             Iată câteva elemente care ne îndeamnă la stimularea resurselor umane și a activității cu caracter reformator. Partenerii în educație au o motivație superioara în a respecta regulile, dacă le considera acceptabile și corecte din perspectiva proprie. Astfel:

• Mijloacele de învățământ, materialele didactice existente în cabinete și laboratoare sunt utilizate în mod eficient, pentru creșterea calității actului educational.

• Dotarea laboratoarelor și cabinetelor în mod corespunzător: 1 calculator, o imprimanta, copiator – necesare realizării testelor, a materialelor de lucru, logistica necesara, conexiune la internet și astfel asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la acestea, video-proiector, ecran, și în urma câștigării cu Proiectul – Instrumente moderne de predare pentru o Școala europeana  a unui grant în cadrul Programului de granturi pentru dezvoltare școlara, liceul s-a dotat cu 6, și apoi încă 4 table interactive.

• Cadrele didactice nu mai sunt nevoite sa transfere materialele didactice dintr-o clasa în alta, utilizarea cabinetului realizându-se la întregul sau potențial.

• Responsabilizarea cadrelor didactice fata de păstrarea, utilizarea eficienta și îmbunătățirea bazei materiale prin aportul personal și cu sprijinul financiar al școlii.

• Elevii și părinții au nevoie de o buna informare educationala, de consiliere, într-un climat de încredere și implicare, răbdare și perspectiva pe termen lung ceea ce presupune un efort suplimentar din partea profesorilor diriginți, astfel ca susținerea programului se poate face și printr-un sistem de motivare materiala și ( sau) nemateriala. Profesorii si elevii trebuie încurajați sa-și înnoiască atitudinile și comportamentul profesional.