Profesori

          Cel ce trece pragul Liceului Teoretic „C. A. Rosetti” simte din prima clipă, o atmosferă specială în care seriozitatea, disciplina existentă și preocuparea pentru studiu se îmbină armonios cu exuberanța adolescenței. Elevii și profesorii alcătuiesc o comunitate cu relații armonioase născute din comunicare, înțelegere și respect reciproc. Cadrele didactice prin experiență, tinerețe, profesionalism, receptivitate și comunicare își spun cuvântul în realizările liceului în cei 59 de ani de existența . Personalul liceului cuprinde 57 de cadre didactice, personalul didactic auxiliar și personal nedidactic format din 24 de persoane. Conducerea liceului este asigurată de director profesor Ciuperca Dan, director adjunct profesor Popescu Ciprian și Consiliul de Administrație ce cuprinde cadre didactice, responsabili de arii curriculare, părinti și elevi.

I Aria curriculară  „Limba și comunicare” 

 1. Limba și literatura română

                     1. Ancuța Manuela Monica – profesor gradul didactic definitiv – șef de catedră;

                  2. Filipescu Elena Adriana – profesor gradul didactic I, doctorand și coordonator al echipei de teatru a liceului;

                     3. Baranga Mihaela – profesor gradul didactic definitiv;

                    4. Marin Camelia – profesor gradul didactic I, doctor în Litere, autor soft educational;

                     5. Stoian Oana – profesor gradul didactic definitiv;

                     6. Postu Maria– profesor gradul didactic I și coordonator a revistei liceului Conexiuni;

7.Onescu Elena Irina – profesor gradul didactic I.

2. Limba engleza-germană

                  1. Cîrlea Marina Ioana Nicolle – profesor  gradul didactic definitiv, șef de catedră;

                  2. Gergely Oderuc Cătălina – profesor  gradul didactic definitiv;

                  3. Andrei Alina Florentina – profesor gradul didactic definitiv;

                  4. Vișan Doina – profesor gradul didactic I;

                  5. Ruscior Luiza Cornelia – profesor gradul didactic definitiv;

                  6. Teclu Enescu Adriana – profesor gradul didactic II;

                  7. Gugu Corina Gabriela – profesor de limba germana, gradul didactic I, metodist ISMB.

3. Limba Franceză

1. Petculescu Alina Mihaela – profesor gradul didactic I, șef de catedra;

2. Badea Camelia – profesor gradul didactic I;

3. Gatiu Amalia – profesor gradul didactic I.

II Aria curriculară „Matematica și științe ale naturii ” 

1.Matematică    

1.      Băndilă Viorel – profesor gradul didactic I – coautor la mai multe culegeri de probleme, șef de catedra;

2.      Nițulescu Oana – profesor gradul didactic I

3.      Țică Oprea – profesor gradul didactic I;

4.      Făciu Irina – profesor  gradul didactic I;

5.      Mihai Radu – profesor  gradul didactic I;

6.     Prodan Roxana Diana – profesor gradul didactic II.

2. Fizică

  1. Argintaru Cristina Elena – profesor gradul didactic I, șef de catedră;                   
  2. Fercu Camelia Maria – profesor gradul didactic I

      3 . Ștefănescu Teodora – profesor gradul didactic I , doctor în Fizica;

       4. Avramescu Didona Cerasella – profesor  gradul didactic I, coautor de culegeri. 

                      

3.Chimie                                                                                                    

                       1. Lăudatu Adela – profesor gradul didactic I,  șef de catedra;

                       2. Crăciunescu Mădălina – profesor gradul didactic I

                       3. Ruță Mariana – profesor gradul didactic I;  

4. Biologie

              1.Cicea Georgeta – profesor gradul didactic I, doctorand, master S.N.S.P.A., coautor de  culegeri de teste de biologie;

              2. Mohorea Liliana – profesor grad didactic I, șef de catedră;

              3. Stefan Daniela – profesor grad didactic I;

4. Nicolae Matei – profesor debutant.

III  Aria curriculara „Om si Societate”                                                                                     

1.Istorie

      1. Neagu Petruța – profesor gradul didactic I, lider de sindicat, șef de catedră;       

      2. Ciupercă Dan – profesor gradul didactic I;       

      3. Tănăsescu Bogdan – profesor gradul definitiv;

2.Geografie

1.Alexandrescu Nicolae – profesor gradul didactic I, șef de catedră   

2. Bucur Eugenia –    profesor gradul didactic I, doctor în Geografie;  

3.  

3. Științe socio – umane 

    1. Hașiu Cecilia – profesor gradul didactic I, șef de catedră;

                2.  Dumitru Ioana – consilier psihopedagog, gradul didactic I.

                3.  Tănăsescu Ioana Patricia – profesor gradul definitiv;

4.Religie

Aceasta disciplina se studiază la noi în școala o ora pe săptămâna în funcție de opțiunea fiecărui elev.

1.      Popescu Ciprian – profesor gradul didactic I – șef de catedră, director adjunct;

2.      Bolboașă Șofaru Alin – profesor doctorand;

IV. Aria curriculară „Arte

În cadrul acestei arii curriculare se poate studia: educația muzicala și educația vizuala în regim de o ora pe săptămână.

1.      Drăgan Sorin Doru – profesor educație muzicala;

2.      Rebenciuc Mihai Eugen – profesor educație muzicala, gradul didactic I;

3.     Nicolae Nicoleta – profesor educație vizuală;

V. Aria curriculară „ Educație fizică și sport ”                                                                  

1.  Radu Palaga Elena – profesor gradul didactic I, șef de catedră;

2.  Vlad Tiberiu Marius – profesor gradul didactic I;

VI. Aria curriculara „Tehnologie”                                                                                                                       

1.      Pârșe  Anca Giorgiana – profesor gradul didactic I, șef de catedră, formator Oracle, web-designer al site-ului liceului;

2.      Dumitru Valentin – profesor grad didactic II;

3.     Șiola Cristina – profesor gradul didactic II – formator Oracle;

4.     Puiu Alexandra – profesor gradul didactic definitiv;