Profesori

 

Profesori

Cel ce trece pragul Liceului Teoretic „C. A. Rosetti” simte din prima clipa, o atmosfera speciala în care seriozitatea, disciplina existenta si preocuparea pentru studiu se îmbina armonios cu exuberanta adolescentei. Elevii si profesorii alcatuiesc o comunitate cu relatii armonioase nascute din comunicare, intelegere si respect reciproc. Cadrele didactice prin experienta, tinerete, profesionalism, receptivitate si comunicare isi spun cuvantul in realizarile liceului in cei 52 de ani de existenta . Personalul liceului cuprinde 62 de cadre didactice, personalul didactic auxiliar si personal nedidactic format din 24 de persoane. Conducerea liceului este asigurata de director profesor Ciuperca Dan, director adjunct profesor Popescu Ciprian si Consiliul de Administratie ce cuprinde cadre didactice, responsabili de arii curriculare, parinti si elevi.

I Aria curriculara  „Limba si comunicare” 

 1. Limba si literatura romana care dispune de un corp profesoral bine pregatit:
 2. Ancuta Monica – profesor gradul didactic definitiv – profesor coordonator al echipei de teatru a liceului, sef de catedra;
 3. Stoicescu Dia Daria – profesor gradul didactic I, doctorand;
 4. Baranga Mihaela – profesor gradul didactic definitiv;
 5. Marin Camelia – profesor gradul didactic I, doctor in Litere, autor soft educational;
 6. Stoian Oana – profesor gradul didactic definitiv, consilier educativ, coordonator proiecte si programe educative;
 7. Guelmane Veronica – profesor debutant;
 8. Ungureanu Alina – profesor debutant, suplinitor;
 9. Predescu Silvia – profesor de latina – gradul didactic II;

Catedra de Limba si Literatura romana a pregatit in fiecare an elevi pentru olimpiadele scolare cu rezultate deosebite. Dintre activitatile organizate, amintim:

– Simpozion “Mircea Eliade”-filosof si literat

– Concursul de limba si literatura româna „M. Eminescu” – faza pe liceu si faza pe sector

– Concursurile Lic-art, Nu asa ajungi actrita, Festivalul de teatru George Constantin  – prof. Ancuta Monica.

Catedra de limba si literatura româna a realizat pentru lucrãrile semestriale, seturi de subiecte cu itemi adecvati fiecãrui nivel de învãtare, teste predictive si de evaluare, valorificate în cadrul recapitulãrilor si pregãtirilor pentru examen, planse de lucru realizate de catre profesori (M. Ancuta, O. Soare, C. Marin, D. Stoicescu), precum si un CD cu materia de bacalaureat realizat de prof. Dia-Daria Stoicescu.

Activitatea catedrei se extinde in „Programul – Asociatia transilvana pentru literatura romana – Astra” prin participare la „Denii eminesciene”.

 1. Limba engleza-germana
 2.         Cirlea Marina Ioana Nicolle – profesor  gradul didactic definitiv, sef de catedra;
 3. Gergely Oderuc Catalina – profesor  gradul didactic definitiv;
 4. Chifu Alina Florentina – profesor gradul didactic definitiv;
 5. Visan Doina – profesor gradul didactic I;
 6. Ruscior Luiza Cornelia – profesor gradul didactic definitiv;
 7. Tanase Viviana – profesor gradul didactic definitiv, suplinitor;
 8. Popa Laura Nicoleta – profesor gradul didactic definitiv, suplinitor;
 9. Gugu Corina – profesor de limba germana, gradul didactic I, metodist ISMB

Membrii catedra  au pregatit in fiecare an elevi pentru olimpiadele scolare cu rezultate deosebite si au participat la activitati menite sa perfectioneze activitatea didactica:

–    Consfatuirea profesorilor de germana- prof. Gugu C.,

–    Conferinta Internationala  a Asociatiei prof. de lb. germana din România prof. Gugu C.,

–    Workshop-ul de la Institutul Geothe, prof. Gugu C.

–    Atelier de creatieConcurs de povestiri (germana )

–    Concurs de poezie – Cultura europeana (engleza).

–    Participarea la dezbaterea Metode alternative de evaluare – sala radio – prof. Gugu C.

–    Cangurul lingvist¨ – concurs MEC si FIES – engleza

 1. Limba Franceza
 2. Petculescu Alina Mihaela – profesor gradul didactic I, sef de catedra;
 3. Chisiu Alexandra – profesor gradul didactic I;
 4. Gatiu Amalia – profesor gradul didactic I;
 5. Deaconu Georgeta – profesor gradul didactic definitiv;

Activitatea membrilor catedrei este reflectata de participarea la :

–  Concursul „Reviste de presa on-line” .

–   Cangurul lingvist¨ – concurs MEC si FIES – franceza  

–   participarea profesorilor de la catedra de limba franceza la Consfatuiri la Liceul Teoretic ”Cervantes” din 9 septembrie 2011 ;  

–   prof. Petculescu Alina a participat la o activitate a profesorilor de limba franceza, organizata la Colegiul National ”M.Eminescu”, cu tema « Projet de formation des enseignants par la demultiplication des formations organisees par le CREFECO »/ 10-11 decembrie 2011;  

Catedrele de francezã si englezã au achizitionat materiale suplimentare necesare pentru activitatea la clasã si au elaborat seturi de exercitii pentru mãsurare sumativã, evaluare formativã scrisã si oralã, autoevaluare, evaluare prin consultare în grup de lucru; suport iconic pentru progres în scenariul didactic, fãrã a neglija afisajul cu material informativ, precum si elaborarea materialelor de pregãtire pentru bacalaureat – competente lingvistice de comunicare oralã.

II Aria curriculara „Matematica si stiinte ale naturii ” 

Este aria curriculara cu numarul cel mai mare de cadre didactice, din ea fac parte catedrele:

1.Matematica     cu urmatoarea componenta :

 1. Bandila Viorel – profesor gradul didactic I – coautor la mai multe culegeri de probleme, sef de catedra;
 2. Stoica Daniela – profesor gradul didactic I;
 3. Tica Oprea – profesor gradul didactic I;
 4. Faciu Irina – profesor  gradul didactic I;
 5. Mihai Radu – profesor  gradul didactic I;
 6. Nitulescu Oana – profesor gradul didactic I, membru in Consiliu de Administratie;
 7. Prodan Roaxana Diana – profesor gradul didactic II;

Membrii catedrei au o activitate continua de pregatire a elevilor pentru examenul national de bacalaureat reflectata in rezultatele foarte bune obtinute, iar prin activitatea in cadrul concursului „Cangurul matematic” realizeaza integrarea matematicii in activitatile extracurriculare.

Intre catedrele de matematica si fizica exista o stransa colaborare interdisciplinara concretizata prin lucrari de specialitate:

„Vectori”(autori: prof. de fizica Mihaela Dumitrescu si prof. de matematica Oprea Tica);

Catedra de matematicã pentru pregãtirea bacalaureatului, a intocmit programul orelor de pregatire a examenului pe fiecare clasa si profesor.

Prof. Viorel Bandila a fost invitat sa participe în luna decembrie în calitate de membru al comisiei de evaluare a concursului “Stelele Matematicii” unde a corectat subiectul de inegalitati al acestui concurs; de asemenea, s-au desfasurat lunar sedinte de catedra, iar pentru pregatirea bacalaureatului, s-a întocmit programul orelor de pregatire a examenului pe fiecare clasa si profesor.

 1. Fizica                                                                                                                              

Catedra de fizica dispune de un colectiv de cadre didactice bine pregatite:

 1. Argintaru Cristina – profesor gradul didactic I, sef de catedra;
 2. Dumitrescu Mihaela – Ileana – profesor gradul didactic I,coautor de culegeri, coordonator  a revistei speciale „ Fizica pentru tonti” si a revistei liceului  „Aripi de vis”;
 3. Mantea Doina – profesor gradul didactic I,  coautor de culegeri;
 4. Fercu Camelia – profesor gradul didactic I;
 5. Stefanescu Theodora – profesor gradul didactic I , doctor in Fizica;
 6. Avramescu Didona – profesor  gradul didactic I, coautor de culegeri,  suplinitor;

Catedra de fizica se remarca printr-o activitate de valoare, moderna si unitara, prin sesiunile de comunicari stiintifice pentru elevi organizate la nivel de liceu si prin softul educational realizat împreuna cu elevii.

Profesor Mihaela Dumitrescu a participat la selectia finala a Competitiei Profesorul anului 2005 – categoria Siinte ale naturii.

Catedra de fizicã a realizat teste de evaluare formativã si sumativã si teze unice pentru clasele de acelasi profil-specializare, de asemenea a antrenat elevii de la clasele de matematicã-informaticã în realizarea de soft educational necesar predãrii cu tablele interactive.

Membrii catedrei de fizica au participat la toate actiunile metodice organizate la nivel de sector si municipiu, iar în cadrul sedintelor lunare de catedra au fost organizate dezbateri ce au vizat cresterea eficientei procesului instructiv-educativ, iar în luna octombrie s-a organizat în liceul nostru activitatea metodica a profesorilor de fizica din sectorul 2, în cadrul acestei activitatii analizându-se organizarea si desfasurarea testelor initiale precum si rezultatele obtinute, dar si masurile care se impun pentru îmbunatatirea acestora.

3.Chimie

Catedra cu urmatoare componenta:

 1. Laudatu Adela – profesor gradul didactic I,  sef de catedra;
 2. Craciunescu Madalina – profesor gradul didactic I;
 3. Petre Doina – profesor gradul didactic I;
 4. Ruta Mariana – profesor gradul didactic I, suplinitor;

Catedra de chimie se poate mandri cu un numar foarte mare de absolventi ai liceului nostru care studiaza in institutiile de invatamant superior acesta disciplina. De asemenea in fiecare an scolar profesorii de chimie au prezentat elevi la fazele olimpiadelor scolare cu rezultate foarte bune. Profesorii de chimie au o activitate sustinuta atât pe plan profesional cât si metodic.

Catedra de chimie a realizat fise de evaluare, fise experimentale si de preselectie pentru olimpiade, fise de lucru individuale.

 1. Biologie

 Catedra are urmatoarea componenta:

1.Cicea Georgeta – profesor gradul didactic I, director, doctorand, metodist ISMB, master S.N.S.P.A., coautor de   culegeri de teste de biologie;

 1. Mohorea Liliana – profesor grad didactic I, sef de catedra, master TICE;
 2. Stefan Daniela – profesor grad didactic I;
 3. Dobre Elena – profesor grad didactic definitiv, suplinitor;
 4. Nastu Sorina – profesor grad didactic definitiv, suplinitor;

Catedra de biologie pregateste in fiecare an elevi pentru olimpiadele scolare cu rezultate foarte bune, sustine cursul de Educatie pentru sanatate si organizeaza evenimente educative deosebite. Toti membrii catedrei au participat la cursul de formare în Educatia pentru sanatate din cadrul Programului National – Educatia pentru sanatate în scoala româneasca.

In cadrul arie curriculare exista o buna colaborare evidentiata de numeroase activitati comune:

– Sesiunile de comunicari stiintifice “Tinerete fara batranete „, „Globalizarea    –  pro si contra ”  – coordonatori M. Dumitrescu, Cicea G., la care au participat un numar mare de elevi cu referate în majoritate cu prezentare Power Point, si profesori din Munincipiul Bucuresti.

Catedra de biologie a elaborat teste de verificare si de preselecþie pentru olimpiade si teste de evaluare, planse de anatomie, geneticã, biologie vegetalã si animalã si soft educaþional pentru tablele electronice si materiale necesare in utilizarea in procesul de predare a camerei de documente.

III  Aria curriculara „Om si Societate

1.Istorie

Componenta acestei catedre cuprinde :

 1. Neagu Petruta – profesor gradul didactic I, lider de sindicat, sef de catedra;
 2. Limbau Carmen – profesor gradul didactic definitiv, master S.N.S.P.A., autor de soft educational, suplinitor;
 3. Tanasescu Bogdan – profesor gradul definitiv;

Catedra de istorie a constituit intotdeauna nucleul care a organizat toate activitatile dedicate zilelor cu deosebita importanta istorica: „1 Decembrie”, „24 Ianuarie”, precum si activitati  integrate in aria  „ Om si societate”.

2.Geografie

          Membrii catedrei sunt:

1.Alexandrescu Nicolae – profesor gradul didactic I, sef de catedra, membru in Consiliu de Administratie;

 1. Bucur Eugenia –    profesor gradul didactic I, doctor in Geografie;

Catedra de geografie are o bogata participare la Sesiunea de comunicari stiintifice atat la nivel local cat si extern. Domnul prof. Alexandrescu Nicolae conduce cercul „GER” ce are o revista proprie „Foaie – verde” si este integrat impreuna cu elevii in programul Comenius ,FEEE – „ Tineri reporteri pentu mediu.

Membrii catedrei organizeaza activitati ce capteaza interesul elevilor:

– Activitatile “Lumea, azi”; “Geografia si viata”, “Lectia de geografie cu mouse-ul si creta” – prof. Alexandrescu N.

Catedra de geografie a elaborat diverse sisteme de evaluare si notare (teste, fise de lucru, fise de autoevaluare, etc.) si s-a pus accent pe utilizarea medodei de invatare prin proiecte la disciplina „Sistemele dinamice ale Terrei” – prof. N. Alexandrescu; s-a continuat imbunatatirea si modernizarea procesului didactic prin aplicarea tenhologiei informatiei in predare si evaluare: utilizarea permanenta a calculatorului si a tablei interactive; elaborarea softurilor educationale si a lectiilor interactive pentru toate continuturile si unitatile de invatare prevazute in programele de Geografie (IX-XII) si CDS; realizarea de suporturi grafice, cartografice si sinteze geografice in format electronic pentru abordarea interactiva a continuturilor – prof N. Alexandrescu; realizarea lectiilor de geografie in format electronic – prof. Bucur Eugenia, prof N. Alexandrescu;

3.Stiinte socio – umane

        Componenta catedrei este:

 1. Hasiu Cecilia – profesor gradul didactic I, sef de catedra;
 2.  Dumitru Ioana – consilier psihopedagog, gradul didactic I.
 3.  Bucatariu Mihaela – profesor gradul didactic definitiv, suplinitor;

Membrii catedrei isi vad realizata menirea prin rezultatele obtinute la concursuri si olimpiade, prin interesul elevilor pentru aceste discipline si reusita acestora la examenul de bacalaureat si admitere la facultate.

Activitati de genul: Masa rotunda – orientare de cariera – Profesia dorita (consiliere si orientare ); “Europa culturala” -Simpozion “Mircea Eliade”-filosof si literat

Catedra de socio-umane a realizat materiale didactice ºi softuri educaþionale pentru cabinetul de st. socio-umane.

4.Religie

Aceasta disciplina se studiaza la noi in scoala  o ora pe saptamana in functie de optiunea fiecarui elev.

 1. Popescu Ciprian – profesor gradul didactic I – sef de catedra, director adjunct;
 2. Petcu Gabriel – profesor gradul didactic definitiv – suplinitor;
 3. Ciocan Catalin – profesor gradul didactic definitiv – suplinitor;
IV. Aria curricularaArte

In cadrul acestei arii curriculare se poate studia: educatia muzicala si educatia vizuala in regim de o ora pe saptamana.

 1. Magdan Laura – profesor de educatie muzicala, gradul didactic definitiv – suplinitor;
 2. Aria curriculara „ Educatie fizica si sport

La aceasta disciplina functioneaza:

 1. Savu Alexandru – profesor gradul didactic I, sef de catedra;
 2. Palaga Elena – profesor gradul didactic I;
 3. Vlad Tiberiu – profesor gradul didactic I;

De-a lungul anilor liceul s-a mandrit cu rezultate deosebite la concursurile si intrecerile sportive organizate  la nivel de sector, municipiu si national . Membrii catedrei se preocupa in mod continuu pentru dezvoltarea si modernizarea bazei materiale.

Catedra de ed. fizicã s-a preocupat de întreþinerea bazei materiale necesare desfãsurãrii orelor de ed. fizicã: repararea meselor de tenis, aparatelor de tenis, cumpararea de mingi de tenis si de fotbal.

Activitatea metodica a catedrei de educatie fizica s-a concretizat în participarea profesorilor la consfatuiri/16 septembrie 2011 la Col. Nat. ”Sincai„, la activitatea metodica de la Colegiul ”I. Hasdeu” /23 septembrie 2011, la sedintele tehnice a întrecerilor din cadrul O.N.S.S: la Col. Nat. ”Cantemir Voda” – baschet baieti si fete – prof. Palaga Elena, la Col. Tehnic ”Traian” – volei fete – prof. Vlad Tibi, la Col. Tehnic ”Sf. Pantelimon” – fotbal – prof. Savu Alexandru; la nivel local, comisia metodica si-a desfasurat activitatea în sedinte lunare în care au fost analizate activitatea din anul trecut, programul de lucru si calendarul competitional din sem. I an scolar 2011 – 2012, activitatea sportiva si calendarul competitional al Asociatiei Sportive scolare, activitatile de recuperare si procurare a materialelor sportive necesare în orele de educatie fizica.

 1. Aria curriculara „Tehnologie

Catedra de informatica are urmatoarea componenta:

 1. Pârse  Anca Giorgiana – profesor gradul didactic I, sef de catedra, formator Oracle, web-designer al site-ului liceului;
 2.    Dumitru Valentin – profesor grad didactic II;
 3.    Siola Cristina – profesor gradul didactic I – formator Oracle;
 4.    Aron Marius George – absolvent al 1)’Universitatii Politehnica Bucuresti’ – Facultatea de ‘Autovehicule Rutiere, Inginerie Mecanica si Electronica’; 2) Master Politehnica – Automobile Hibride; 3) SNSPA – Comunicare si relatii publice; 4) Universitatea Romano Americana – Management si Marketing; 5) Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – Informatica. Formator ECDL EXPERT si Formator CISCO. Asistent universitar Politehnica. Cunoaste limbile straine: engleza, spaniola, franceza, rusa.A publicat articole in revista de specialitate SIAR. Este olimpic national ‘Contabilitate si informatica de gestiune’ – Targoviste si Politologie.

Prezenta acestor profesori tineri da o nota de prospetime resurselor umane.

De peste 10 ani, majoritatea absolventilor claselor a 12-a, profil matematica-informatica, obtin atestatul profesional la informatica. In perioada 2007-2009, elevii din clasa de matematica-informatica, intensiv informatica, participa in tabara de informatica „Infoeducatie”, de la Galaciuc, jud. Vrancea.

Membrii catedrei de informaticã au asigurat buna funcþionare a calculatoarelor din cele 3 laboratoare: sala 17 – prof. Pârse A. si prof. Dumitru V., sala 3 – prof. Siola C., sala 2 – prof. Aron M., iar pagina web a liceului a fost reactualizatã de prof. Pârse Anca.

e)  PERFORMANTE   PROFESIONALE

   Activitatea didactica si profesionala a cadrelor didactice din liceu este reflectata de participarea in comisii nationale de realizare a reformei, in societati si organizatii non-guvernamentale, in schimburi de experienta cultural-educative, sociale la nivel national si international.

   Profesorii îsi desfasoara activitatea in cabinete special amenajate, fiind creata o ambianta specifica obiectului de studiu. Acestea sunt puncte de informare si documentare pentru elevi. Dotarea cabinetelor permite folosirea mijloacelor alternative de predare-invatare-evaluare. Astfel majoritatea cadrelor didactice au fost preocupate de la începutul anului de amenajarea cabinetelor si laboratoarelor modern utilate cu tehnicã de calcul si audio-video, precum si cu table electronice. In afara mijloacelor audio-video existente in fiecare cabinet, cadrele didactice au selecþionat si pregãtit materiale didactice necesare procesului de învãþãmânt.

   In luna septembrie toti profesorii au propus subiecte si apoi au participat la testele de evaluare initialã care s-au dat cu subiecte unice pe scoalã; rezultatele au fost discutate în cadrul catedrelor si s-au luat mãsuri pentru îmbunãtãtirea pregãtirii elevilor;

 

Activitatile de perfectionare ale cadrelor didactice  au cuprins :

   – Prof. Cicea G. este inscrisa la doctorat, sustinandu-si o parte din  examene , a urmat cursurile de masterat in domeniul Managementului educational si comunicare institutionala la SNSPA si a urmat cursul de Manager XXI in cadrul ASE;

In cadrul pregatirii tezei de doctorat profesoara Stefanescu T. a prezentat si publicat referatul ”Polarizarea luminii si influenta asupra unor cristale lichide constituenti ai membranelor biologice”. Referatul a fost apreciat de membrii catedrei de fizica deoarece problemele prezentate sunt actuale si utilizate in biofizica moderna.

– Participarea la Workshop-ul cu tema “ Aplicarea Modelului de Excelente al UE – solutie pentru asigurarea calitatii in licee si colegii” organizat de Casa Calitatii, Bucuresti a prof. Cicea G., Dumitrescu M., Chisiu Al.

– Prof Hasiu C. a urmat cursuri masterale (de zi) in filosofie teoretica si logica la Facultatea de Filosofie a Universitatii Bucuresti.

– Participarea la cea de-a XVI-a Conferinta a Asociatiei Profesorilor de Limba germana din Romania, cu tema “ Multilingvismul – o sansa pentru Europa. Motivatie pentru invatarea limbii germane” – Mangalia a prof. Gugu C.

– Prof. Hasiu C. si Dumitru I. au luat parte la dezbaterea cu tema “Invatamant preuniversitar si universitar impreuna si pentru educatia globala”, la Colegiul Nat. M. Viteazul, cu colaborarea D.P.P.D. al Universitatii Bucuresti, ASE, SNSPA, Comisia Metodica a Profesorilor de SSU Bucuresti.

– Prof Hasiu C. a sustinut comunicarea cu tema “Democratie si totalitarism” la simpozionul cadrelor didactice de discipline socio-umane din Municipiul  Bucuresti, “Filosofia incotro?”, organizat la Colegiul Nat. Spiru Haret, de catre Inspectoratul Scolar al Municpiului Bucuresti,CCD si Primaria sect. 2 si moderat de Acad. prof. Dr. Alexandru Boboc si prof univ dr. Ion Rosca.

– Participarea la Seminarul “ Literatura pentru tineret”, organizat de Institutul Goethe, Bucuresti a d-nei prof. Gugu C.;

– Participarea la Seminarul de pregatire pentru intervievatori/evaluatori competente lingvistice pentru proba orala a examenului ECL, organizat de CCD Bucureti si EuroCenter Amoba Training Center, Sf. Gheorghe;

– Participarea la atelierele de lucru propuse de IFB si ARPF, metode de predare ale limbii franceze – prof. Gatiu.

– Participarea la seminarul “Softuri educationale pentru clasele de limba franceza“, Scoala Centrala – prof. Deaconu G.

– Participarea la cursuri de perfectionare organizate de Universitatea Bucuresti – modului 3 (TIC) – prof. Alexandrescu N., Bucur E.

– prof. Gatiu Amalia a participat la IFB în cadrul « L’annee de la chimie », organizat de Comisia Nationala UNESCO la Conferinta « La chimie dans les nanotechnologies » din 27 septembrie 2011 ;în 3 noiembrie 2011 a participat la Seminarul organizat de Institutul Italian de Cultura siMNAC cu titlul “Iconografie,iconologie in contextul noului audio-vizual” in cadrul programului de formare continua ; în 21 noiembrie 2011 a participat la etapa I a proiectului « Anne Franck – ecrire, c’est vivre » organizat de Cafeneaua Teatru Godot si Editura Humanitas, având parteneri IFB si Cancelaria rabinica Bucuresti ; în 21 decembrie 2011 a participat la un workshop : debate pattern cu clasa a XI-a G si prof. Camelia Marin, invitat: Victor Ciutacu;

– prof. Petculescu Alina – în 10, 11 decembrie 2011 – atelier la Colegiul National M.Eminescu : Projet de formation des enseignants par la demultiplication des formations organisees par le CREFECO ; formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice;

– prof. Deaconu Georgeta a participat la proiectul ”Investeste în oameni!”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”, beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Braila, numar de identificare a contractului: POSDRU/87/1.3/S/62536 ; Master : Studii franceze si francogone – didactica limbii franceze,durata: 2 ani, credite:120 si formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice;

– prof. Doina Visan a participat în octombrie 2011 la cursul de formare de formatori desfasurat la Brasov în cadrul Proiectului POSDRU « Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficienta a limbii engleze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice” ;

– prof. Luiza Ruscior în decembrie 2011 a participat la Workshop-ul « Food for Thought » desfasurat la Liceul « Mihail Sadoveanu » ;

– prof. Dia Stoicescu a participat la Simpozionul International « Românii din afara granitelor tarii » ;

– prof. Marin Camelia a participat la lansarea “Jurnalului Annei Frank“/Cafe Godot si este înscrisa la 2 cursuri de formare / POSDRU ”Stiluri de învatare” care se desfasoara la liceul nostru si Compendiu la C.N.”Ion Creanga”;de asemenea, dna. Porf. Este înscrisa la doctorat din 2011, la buget;

– prof. Neagu Petruta a participat la cursul de formare privind predarea Holocaustului, în perioada 9-11 septembrie 2011 si la activitatile Societatii de stiinte Istorice în perioada septembrie 2011- decembrie 2011 ;

– prof. Laudatu Adela a definitivat cursul E-Chimia;

– prof. Laudatu Adela, Petre Doina, Nitulescu Oana, Avramescu Didona, Mohorea Liliana, Stefan Daniela, Petre Violeta au participat la cursul de formare POSDRU ”Formarea profesorilor de matematica si stiinte în societatea cunoasterii” – modul A – ”Abilitare pe curriculum la decizia scolii”, în perioada octombrie-decembrie 2011, care s-a desfasurat la liceul nostru, formator prof. Cicea Georgeta;

– prof. Gugu Corina a participat la: seminarul organizat de Institutul Goethe si Editura Hueber: prezentare de manuale scolare/Colegiul National „George Cosbuc”/24.09.2011, întrunirea Comisiei mixte pentru promovarea limbii germane în sistemul de învatamânt românesc / Brasov- 25-27.10.2011, a XX-a Conferinta Nationala a Asociatiei Profesorilor de Limba Germana din România, cu participare internationala, cu tema: „Cu totii împreuna si unul pentru celalalt. Comunicare, toleranta si moralitate. Învatarea limbilor straine în slujba societatii”/ Brasov/ 28-30.10.2011 si la seminarul „Competente si evaluare”, organizat de Institutul Goethe , Vulcan, jud.Brasov, în perioada 08.-11.01.2012;

– prof. Mohorea Liliana este înscrisa la MASTER – Tehnologia informatiei si comunicatiei-Univ.Bucuresti;

– prof. Dumitru Valentin doreste sa obtina gradul didactic I si in acest sens a sustinut preinspectia de inscriere;

– prof. Parse Anca urmeaza cursurile prin corespondenta Eurocor de limba franceza;

 

Activitatile metodice la care au participat cadrele didactice :

– cadrele didactice componente ale catedrei de arte, religie, informatica, istorie, chimie, biologie au participat activ si cu regularitate la sedintele metodice organizate la nivel de sector si municipiu ;

– membrii categrei de limba engleza au participat în septembrie 2011 la consfatuiri ce au avut loc la Liceul ”Gh. Sincai” ;

– prof. Gugu Corina a participat la Consfatuiri cu profesorii de limba germana an data de 09. 09. 2011/Colegiul National „Gh.Sincai”, pe 29. 09. 2011 la Colegiul National „I.L.Caragiale” la Consfatuiri cu profesorii de limba germana, iar pe 24. 11. 2011 la Colegiul National „Gh.Sincai”a participat la sedinta cu profesorii metodisti de limba engleza si germana, dar si la sedinta Consiliului Consultativ pentru limba germana;

– membrii catedrei de socio-umane au fost prezenti la activitatile metodice organizate la nivel de sector si municipiu, iar în data de 16 sept. 2011, d-na prof. Hasiu Cecilia a organizat în liceul nostru, activitatea metodica la nivel de sector, cu profesorii de socio-umane, având ca tema prezentarea noutatilor incluse în “Foaia de parcurs” si pregatirea testelor initiale; în data de 9 decembrie 2011 d-na. prof. Hasiu C. a participat la o întrunire metodica a Consiliului Consultativ în vederea organizarii si conceperii subiectelor pentru Olimpiada de socio-umane, faza pe sector;

– prof. Bucur Eugenia si N. Alexandrescu au participat la activitatea metodica pe sector / lectie deschisa la Geografia UK la Colegiul National Bilingv ”G. Cosbuc” din 25. 11. 2011.

Se impune în continuare sprijinirea cadrelor didactice de specialitate pentru sustinerea examenelor de perfectionare si de obtinere a gradelor didactice si stimularea participarii cadrelor didactice la programele de perfectionare si dezvoltare profesionala organizate de MECTS, CCD, centre de formare.

Tematicile Consiliilor profesorale au cuprins dezbateri metodice cu un caracter de perfectionare metodica, de proiectare interdisciplinara a activitatii la catedra.

Schimbul de experienta în cadrul sedintelor comisiilor metodice au vizat demersul didactic personalizat, flexibilizarea proiectarii didactice, organizarea spatiului clasei pentru proiectele interactive, elaborarea si utilizarea resurselor materiale precum: seturi de exercitii pentru masurare sumativa, evaluare formativa scrisa si orala, autoevaluare, evaluare prin consultare în grup; suport iconic pentru progres în scenariul didactic.

 

Participarea cadrelor didactice la activitati vizand realizarea reformei :

– elaborarea de programe  pentru disciplinele optionale;

– coordonarea comisiilor metodice pe sector  ( prof. dir. Cicea G., Gugu C.);

– prof. Hasiu C. este membra CREE si JA. ;

– Practica pedagogica s-a efectuat la catedra de fizica sub coordonarea d-nelor prof. Dumitrescu M. si Mantea D., iar sub coordonarea d-nei consilier Dumitru Ioana s-a asigurat practica pedagogica a studentilor de la Facultatea de Psihologie, Universitatea Bucuresti..

– La elaborarea subiectelor pentru olimpiade faza pe sector a participat prof. Cicea G.;

– elaborarea de subiecte pentru Concursul de limba si civilizatie “Cangurul Lingvistic” , sectiunea engleza-germana 2007-2009 – prof. Gugu C.;

– In aceasta toamna au aparut 2 culegeri de teste de biologie, care acopera materia de bacaluareat- autori prof. Arinis si Cicea G., iar catedra de fizica a elaborat 2 culegeri- ghid de rezolvare pentru clasele IX-X- prof. Dumitrescu M., Mantea D., Stefanescu T., Avramescu D.;

– elaborarea de programe pentru disciplinele optionale ( prof. Marin C., Visan D., Bandila V., Mihai R., Tica O., Stoica D.) ;

– coordonarea comisiilor metodice pe sector ( prof. dir. Cicea G., Hasiu C., Gugu C.);

– d-na. prof. Gugu C., Hasiu C. si Cicea G. sunt membre în Consiliul Consultativ al ISMB;

– dna. prof. Gugu C. este membru în Comisia ISMB pentru avizari si recomandari pentru limba germana;

– practica pedagogica a studentilor s-a efectuat la psihologie sub coordonarea d-nei consilier Dumitru Ioana;

– la organizarea concursului « Cangurul lingvistic – engleza-franceza-germana » d-na prof. Gugu C. a elaborat subiecte/sectiunea limba germana (01.-30.09.2011); la acest concurs au participat profesorii: Gugu C., Petculescu A., Deaconu G, Chisiu A., Doina Visan, Viviana Tanase, Luiza Ruscior;

– în liceu s-au desfasurat olimpiadele pe scoala sub coordonarea membrilor catedrelor si la care au participat cu realizarea de subiecte, supraveghere si evaluare profesorii: M. Ancuta, O. Stoian, D. Stoicescu, O. Nitulescu, D. Stoica, D. Visan, L. Ruscior, A., Hasiu C., Ilie L., Mantea D., Dumitrescu M., Stefanescu T., Avramescu D., Cicea G., Stefan D., Mohorea L., Limbau C., Neagu P., Popescu C., Hasiu C., Pârse A., Dumitru V., Siola C.

Pe viitor, de asemenea, se va considera o prioritate stimularea participarii cadrelor didactice la activitati vizând reforma în învatamântul preuniversitar (programe, manuale, publicatii, materiale de specialitate) precum si stimularea cadrelor didactice cu o activitate profesionala si educativa deosebita prin recomandarea acestora pentru implicarea în diferite activitati, prin recompensarea prin gradatii de merit.

 

Pentru integrarea în comunitatea localã, elevii organizati de profesori au participat la diferite activitãtii: :

-proiectului „Have a talk with a native speaker of English” in colaborare cu British Council, Romania, care consta în cursuri de limba engleza cu vorbitori nativi de limba engleza, ce se vor desfasura in fiecare zi de miercuri (1h) pana la sfarsitul anului scolar, a fost precedata de Testare cursuri British Council in cadrul proiectului „Have a talk with a native speaker of English” – prof. Doina Visan, Viviana Tanase;

– în 18 nov. 2011, cu ocazia “Zilei mondiale a filosofiei”, d-na prof Hasiu Cecilia a participat cu un grup de 6 elevi la organizarea si desfasurarea simpozionului “Personalitati ale filosofiei romanesti “ desfasurat la nivel de municipiu, la Colegiul National “Gh. Lazar”, unde elevii rosettisti au evocat personalitatea si opera lui E. Cioran, de la nasterea caruia s-au implinilt 100 de ani;

-organizarea unui pelerinaj la moastele Sf. Dimitrie cel Nou Basarabov de la Catedrala Pariarhalã din Bucuresti – 27 octombrie 2011 de catre dl prof Popescu Ciprian impreuna cu elevi ai claselor IX-X;

-menþinerea legãturilor strânse cu Bisericile „Sf. Sofia” din cartierul Floreasca si „D-na Oltea” prin participarea la Sfintele Slujbe si la Sfintele Taine din cadrul acestora, împreunã cu elevii liceului;

-participarea impreuna cu elevi din clasele IXG,XA,XG activitatea”Eu sunt Cel ce Sunt.Tu esti cel care ai fost CREAT?”desfasurata in cadrul ciclului de “Educatie si Voluntariat”(8.12.2011) la biserica “Sf.Sofia”prin care tinerii au luat contact cu problemele membrilor comunitatii parohiale;

-participarea la activitatea organizata de ISMB si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ”Unde-I lege, nu-i tocmeala”, proiect de educatie juridica, desfasurata in liceu la 14.12.2011;

-20 noiembrie 2011 –actiune de voluntariat, curãtenia de toamnã în grãdina botanicã “D.BRANDZA” împreunã cu Asociatia TEAM WORK , în cadrul proiectului„Grãdina Botanicã – Grãdina Orasului Meu”; echipajul a fost format din: CALITA C.(X A) , BARBU A. (X C), PREOTESCU A.(X C) , PATRASCU M.(XC), PATRASCU M.(XB),care au primt diploma pentru activitatea desfãsuratã;

-participarea la pregatirea si defilarea organizata de Primaria Sectorului 2 la sediul acesteia, cu ocazia Zilei Nationale a României, împreuna cu detasamentul de viitori politisti comunitari voluntari format din elevi ai claselor a IXF-a, prof.Popescu Ciprian si Savu A.;

-participarea la defilarea si spectacolul organizat de Primaria Municipiului Bucuresti in Piata Constitutiei cu ocazia „Zilei elevilor” împreunã cu elevii liceului,cls,IX-XII, a prof.Popescu Ciprian;

-Prof. Gatiu A. a avut colaborari si parteneriate în vedera initierii programului « Scoala Altfel » ce elevii clasei a IX-a C : « A sti sau a nu fi », cursuri de acordare a primului ajutor ; parteneri Societatea Nationala de Cruce Rosie ;

-18 septembrie 2011 – participarea dnei prof. Petculescu A. cu elevii la Parada elevilor bucuresteni ;

-25 septembrie 2011 – participarea dnei prof. Petculescu A. la Expozitia CERN de la Geneva, prezentata la Biblioteca Centrala Universitara ;

-26 octombrie 2011, prof.Gatiu A. a organizat o activitate cu elevii clasei a IX-a C « Redescoperim Muzeul Antipa » ;

-Octombrie 2011 – Noaptea bibliotecilor, activitate organizata la Centrul Cultural American, prof. Marina Cîrlea, iar în decembrie 2011 demararea programului « America in Movies » in colaborare cu Centrul Cultural American prin vizionarea DVD-ului « Arbor Day : the Holiday that Makes a Difference ; Tree Planting and Volunteers : It’s a Natural », urmata de discutii, intrebari si raspunsuri pe tema data la care au participat elevi de la clasele a X-a A si a IX-a G îndrumati de prof. Doina Visan, Marina Cirlea si Luiza Ruscior ;

-În noiembrie 2011 dnele. prof. Chisiu A., Hasiu C. au participat cu elevii la Târgul Gaudeamus.

-Dna prof. Bucur E. a coordonat elevii din clasa a XII –a B în cadrul Programului ”Primãvara scolilor”, ediþia a X-a, în vederea uneri anchete sociale cu privire la cunoasterea problemelor de mediu, a conceput un test care a fost rezolvat de elevi si care s-a finalizat cu un colocviu;