Viata scolii

 

Viata scolii

 

1.Viziunea  noastra strategica poate fi redata prin

Învatam împreuna, ne pregatim pentru educatia europeana”

Viziunea fundamenteaza  politica de dezvoltare institutionala si prefigureaza modalitatile de crestere a calitatii in domeniul educatiei.

2.Misiunea scolii  –reprezinta ratiunea de a fi si exprima ceea ce scoala considera bun, valoros, inclusiv modul in care este inteles conceptul de calitate.

     Pentru realizarea reformei in invatamant trebuie inlaturate anumite bariere care se manifesta atat la nivel social general cat si la cel comunitar: lipsa unei concurente reale in domeniu, centralizarea excesiva, lipsa pregatirii si culturii manageriale, schimbarea mentalitatii profesorilor.

In prezent, aceste bariere tind sa fie inlaturate, iar fiecarei scolii ii revine misiunea de a realiza un plan de actiune pentru a raspunde :

 • Aparitiei concurentei , atat intre sistemele de educatie pe de o parte si mass-media sau agentii economice sociale- cu functii educative, pe de o parte, cat si intre diferite filiere de formare , intre diverse optiuni teoretice si metodologice;
 • Descentralizarii sistemului scolar care trebuie sa fie deschis nevoilor reale;
 • Impunerii pregatirii manageriale la nivelul profesorilor;
 • Profesionalizarii tot mai timpurie a studiilor (educatie-munca);
 • Cresterea costurilor necesare unei educatii de calitate.

Importanta marketingului educational tinde sa creasca datorita unei serii de factori, dintre care:

 • Factorii demografici- scaderea efectivelor scolare si imbatranirea populatiei;
 • Nevoia cresterii eficientei generale a educatiei scolare;
 • Multiplicarea ofertantilor de educatie si a serviciilor educationale oferite;
 • Restructurarea sistemului public de educatie.

Prin raportarea la idealul educational al secolului XXI –

      Scoala trebuie sa formeze  un individ adaptabil, flexibil, cu dorinta si abilitatea de a continua sa invete si dupa terminarea studiilor, pe tot parcursul vietii, tolerant fata de opinii diferite, altfel zis, formarea tinerilor pentru viata intr-o societate democratica liberala si a economiei de piata.

Viziunea dinamica pe care o propune oferta manageriala a conducerii institutiei:

 • -utilizarea tehnicii moderne si echipamentului informatic pentru procesul didactic si pentru administratie;
 • -cresterea  calitatii procesului instructiv-educativ si asigurarea unui nivel  de pregatire care sa permita elevului integrarea in structuri socio-profesionale  sau participarea la examene de admitere in invatamantul superior;
 • -cresterea potentialului profesoral prin perfectionarea cadrelor didactice din scoala, precum si valorificarea experientei metodico-stiintifice existente;
 • -mentinerea unui echilibru intre profilurile  existente ,specializari, dar dependent de optiunile elevului ;
 • -crearea unui climat competitional  a unor regulii  clare si stabile care sa stimuleze activitatea elevilor,a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar ,a tuturor angajatilor scolii in comformitate cu legislatia in vigoare ;
 • -stoparea distrugerii bazei materiale prin cresterea eficientei actului educativ ;
 • -crearea unor noi surse de finantare a cheltuielilor scolii prin actiuni de sponsorizare din partea comitetului de parinti, a unor asociatii, organizatii  nonguvernamentale, fundatii, care pot suplini fondurile cu mai putin efort financiar.

Actul managerial trebuie sa se caracterizeze prin competenta si pragmatism.

Pentru realizarea ofertei manageriale trebuie sa existe un suport minimal al unui ”Plan unic managerial”.Termenele de realizare si nominalizare a responsabilitatilor decurg din structura anului scolar, din sarcinile echipei manageriale, ale componentei Consiliului de  administratie,  ale responsabililor comisiilor metodice sau ale cadrelor didactice.

Vor creste competentele decizionale ale scolii in domeniile:

 • -curriculum la decizia  scolii – rol important va avea consiliul profesoral;
 • -finantare – sporirea autonomiei  financiare si bugetare;
 • -resurse umane – prin participarea la decizie in ceea ce priveste recrutarea;
 • -dezvoltarea generala a unitatii scolare-prin definirea propriilor planuri care vor tine seama de nevoile comunitatii.

Va creste rolul Consiliului de administratie in activitatea conceptuala si manageriala a scolii      Acesta va raspunde de :

 • Organizarea si buna desfasurare  a  procesului instructiv – educativ ;
 • gospodarirea  si folosirea tuturor mijloacelor financiare si materiale ale scolii;
 • respectarea prevederilor legale in adoptarea hotararilor;
 • raspunde de intreaga activitate a scolii.

Realizarea unui climat favorabil activitatii didactice, rezolvarea prompta a diverselor probleme, comunicarea, circulatia informatiei sunt in atentia managerului in imbunatatirea relatiei manager-cadre didactice-elevi.

 1. Contextul tehnologic

Din punct de vedere tehnologic, se remarca introducerea la scara tot mai larga a echipamentelor informatice si a noilor tehnologii la toate nivelele învatamântului preuniversitar. Programul M.E.C.T.S. – S.E.I., prin care liceele au fost dotate cu retea de calculatoare si implementarea pachetului de programe Asistent Educational pentru Liceu (A.E.L.), prezinta avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de învatamânt. Utilizarea Bazei de Date Nationale a Educatiei permite gestionarea eficienta a resurselor umane/ materiale, a proiectelor si programelor derulate la nivelul institutiei.

Sub aspect tehnologic, remarcam utilizarea extinsa a mijloacelor si echipamentelor informatice si a noilor tehnologii la toate nivelele în activitatea de predare-învatare, activitati pe care le-am extins prin utilizarea videoproiectorului si tablelor electronice precum si a platformei AEL.

World Wide Web-ul reprezinta o uriasa resursa pentru educatie, aducând problemele vietii reale în scoala, permitând deopotriva informarea elevilor si formarea priceperilor lor în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei.

În contextul integrarii europene si în acord cu planul strategic de actiune eEurope, care are ca obiectiv central: inducerea de schimbari în educatie si formare pentru a putea trai si munci într-o societate bazata pe cunoastere, eLearning reprezinta calea de integrare a noilor tehnologii ale informatiei si comunicatiei în domeniile de interes.

ELearning poate fi considerat un proces social, care faciliteaza interactia si comunicarea între oameni, între acestia si institutie, implica schimburi inter-institutionale, îi motiveaza pe profesori sa se pregateasca pentru aceasta alternativa, în cadrul procesului de predare – învatare. Tehnologia eLearning acopera o plaja foarte variata de medii de învatare, care combina textul, imagini, sunete, prezentate prin modalitati diverse: pe Web, pe CD-ROM, înregistrari audio.

În activitatea desfasurata, Liceul teoretic C.A.Rosetti a proiectat, a fundamentat si a aplicat strategia Ministerului privind învatamântul preuniversitar, precum si politicile educationale adoptate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de Consiliul local al sectorului 2 .

 1. PLAN DE SCOLARIZARE 2012-2013

In anul scolar 2012/2013 liceul va functiona cu 28 de clase (peste 828 de elevi) dintre care 14 clase in ciclul inferior al liceului (7 clase de a IX-a si 7 clase de a X-a) si 14 clase in ciclul superior al liceului (7  clase de a XI-a si 7 clase de a XII-a), filiera teoretica, profil real si uman.

clasa a IX-a

3 clase matematica-informatica (1 intensiv engleza)

3 clase stiintele naturii (1 intensiv engleza)

1 clasa uman – filologie

clasa a X-a

3 clase matematica-informatica (1 intensiv engleza)

3 clase stiintele naturii (1 intensiv engleza)

1 clasa uman –  filologie

clasa a XI-a

3 clase matematica- informatica (1 intensiv engleza)

3 clase stiintele naturii (1 intensiv engleza)

1  clasa uman – filologie

clasa a XII-a

3 clase matematica-informatica (1 intensiv engleza)

3 clase stiintele naturii (1 intensiv engleza)

1 clasa uman – filologie